Door Servie Broers op 13 april 2013

Weekmarkt moet naar de promenade

weekmarkt

Namens de Brunssumse PvdA-fractie vinden Josella Joosten en Servie Broers de vestiging van de weekmarkt op het Koutenveld niet zo’n succes. De bezoekersaantallen en het aantal marktkooplieden zouden zienderogen achteruit gaan.

Wat zeggen beiden over de weekmarkt?

“In onze ogen zou de weekmarkt midden in het centrum gepositioneerd moeten worden. Bijvoorbeeld op plekken waar momenteel winkels leeg staan, rond het zogenaamde V&D-plein en rond het oude gemeentehuis. Deze positionering zal in onze ogen zowel leiden tot een versterking van de markt, als het promenade gebied. Dit past ook goed in het beleid van de gemeente om alle detailhandel zoveel als mogelijk te concentreren  in Het Ei. Wij snappen dat bij het opbouwen en afbouwen van de markt door deze positionering ook hinder kan ontstaan. Echter door een vernuftige plaatsing van de marktkramen in het promenade gebied, kan deze hinder tot een minimum worden beperkt.”

Ze willen dan ook dat het College van B&W onderzoekt:

  • Of het verplaatsen van de markt naar de Promenade mogelijk is.
  • Of hiervoor draagvlak bestaat bij de ondernemers van de OCB
  • En of  er rond de verplaatsing problemen overwonnen dienen te worden
Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers