Standpunten

Zoeken

Artikel 43 vragen betreffende patiëntenstop

We hebben op 22 november 2018 vragen gesteld aan het college inzake de patiëntenstop. Antwoorden ontvangen op 30 januari 2019.

Lees verder

Artikel 43 vragen Centrumplan

We hebben op 10 september vragen gesteld inzake het nieuw te ontwikkelen centrumplan

Lees verder

Artikel 43 vragen Schutterspark

We hebben op 30 april vragen gesteld aan het college m.b.t. Speeltuin Schutterspark. Antwoorden zijn ontvangen op 3 juli 2018

Lees verder

Artikel 43 vragen Veiligheidscijfers

Naar aanleiding van diverse rapportages, hebben wij aanvullende vragen gesteld op 19 februari 2019 inzake de veiligheidscijfers in Brunssum

Lees verder

Motie aansluiting Statiegeldalliantie

Ingediend 30 januari 2018 en unaniem aangenomen

Lees verder

Motie behoud Voortgezet Onderwijs

Ingediend tijdens raadsvergadering van 13 november 2018, unaniem aangenomen.

Lees verder

Motie Bestuurlijke toekomst Brunssum

Ingediend raadsvergadering 5 juni, verworpen door de coalitie

Lees verder

Motie Bluswater

Ingediend bij de jaarstukken 2017 ter behandeling in raadsvergadering 3 juli 2018, aangehouden tot aan de begrotingsvergadering in november

Lees verder

Motie dementievriendelijke gemeente

Ingediend tijdens raadsvergadering van 13 november 2018, unaniem aangenomen.

Lees verder

Motie Fairtrade Gemeente Brunssum

Ingediend ter behandeling aan de commissie middelen op 22 mei 2018. Ter behandeling in de raadsvergadering van 5 juni 2018, unaniem aangenomen.

Lees verder

Motie Innovatieve woonconcepten

Ingediend tijdens raadsvergadering van 13 november, toezegging wethouder voor behandeling in commissie.

Lees verder

Motie Kijk op een schone Wijk

Motie ingediend tijdens begrotingsvergadering van 13 november, aangenomen.

Lees verder

Motie Omgevingswet

Ingediend tijdens raadsvergadering van 13 november 2018, unaniem aangenomen

Lees verder

Motie Tegengaan Ballonoplatingen

Ingediend tijdens raadsvergadering van 9 april 2019 en doorgeschoven naar raadsvergadering van 21 mei 2019.

Lees verder