Door Servie Broers op 15 november 2014

Goed en niet omdat het “moet”!

Vanochtend heeft de PvdA weer een aantal uurtjes in het centrum van Brunssum gestaan. Niet om campagne te voeren in verkiezingstijd. En ook niet omdat Hans Spekman, onze voorzitter, deze week nog opriep om iedere PvdA-bestuurder verplicht 25% van zijn politieke activiteiten ‘buiten de deur’ te doen laten plaatsvinden.

Nee, we stonden er vanochtend om te peilen wat u als burger van Brunssum van onze gemeente vindt. Hoe u de veiligheid in uw straat of in het Brunssumse centrum ervaart. En om onze moties voor mobiel cameratoezicht uit 2008 en 2011 kracht bij te zetten.

Daar waar overlast ontstaat moet wat ons betreft de mogelijkheid bestaan om mobiel cameratoezicht toe te passen. Als er overlast plaatsvindt in het centrum of als er weer veelvuldig wordt ingebroken in auto’s in Noord, dan moeten we kunnen ingrijpen. Als laatste redmiddel, laat dat duidelijk zijn! Wat de PvdA betreft moeten we niet te pas en te onpas camera’s in gaan zetten. Maar we moeten kijken of ernstige overtredingen, die we niet op andere manier onder controle kunnen krijgen, middels camera’s ofwel opgelost, ofwel voorkomen kunnen worden.

Reacties

De reacties waren overwegend positief. Fijn om te merken in tijden, waarin onze landelijk partij verantwoordelijkheid neemt en zeker niet altijd de makkelijkste keuzes maakt. Week in week uit het ‘Haagse verhaal’ (moeten) uitleggen is daardoor best lastig, als wij ons op dat moment eigenlijk 100% op de Brunssumse sores willen richten.
Daar waar de Brunssumse burger ons problemen meegeeft, die verder reiken dan zijn eigen straat of onze lokale politiek, dan zorgen wij ervoor dat dat probleem rechtstreeks naar ‘Den Haag’ kan worden doorgegeven. De lijnen zijn dus korter dan u denkt.

Met de opmerkingen die wij vanochtend van u hebben ontvangen, kunnen wij er in ieder geval voor zorgen dat Brunssum een mooie en veilige gemeente blijft. Natuurlijk houden wij u op de hoogte.

UPDATE (16-11-2014, 20.30u):
Ook in de media wordt er wederom aandacht aan geschonken: 1Limburg

Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers