Door Dave Nowacki op 3 november 2014

Eric Geurts lijsttrekker PvdA Limburg


Tijdens een algemene ledenvergadering van PvdA Limburg, is onze wethouder Eric Geurts gekozen tot lijsttrekker PvdA Limburg voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

Eric versloeg met 36 stemmen de huidige fractievoorzitter in het Limburgs Parlement, Weike Medendorp kreeg 20 stemmen.

Eric zei een campagne te willen voeren ‘dichtbij de mensen.’ Hij beloofde in alle 33 Limburgse gemeenten campagne te voeren.

Hoofdthema

Inhoudelijk wil de kersverse lijsttrekker nog meer inzetten op werk-werk-werk, “waarbij we ook aandacht moeten blijven houden voor de laaggeschoolden.”

Dave Nowacki

Dave Nowacki

Dave Nowacki werkt hard en is altijd in voor een lolletje. Maar ook zeker iemand die van Brunssum een plek wil maken waar jong en oud kunnen en willen samenleven, -wonen en recreeren. Zijn doel voor Brunssum: Dave gaat voor een zorgzame gemeenschap met aandacht voor iedereen. Goede zorg voor onze senioren en voldoende voorzieningen

Meer over Dave Nowacki