Door Haico Offermans op 4 februari 2017

Dwars door de agenda (2)

Iedere week neem ik u mee op een reis ‘Dwars door mijn agenda’ heen. Op die manier hoop ik meer mensen een indruk te kunnen geven van de werkzaamheden van een wethouder in de gemeente Brunssum. Naast het wethouderschap zult u verder nog activiteiten voorbij zien komen die te maken hebben met mijn lijsttrekkerschap van de PvdA Brunssum voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 of met het feit dat ik daarnaast ook gewoon vader van 2 jonge kinderen ben.

 

Campagne-aftrap (za 28-01-2017)

Op woensdag 15 maart mogen we met zijn allen weer naar de stembus. Vorige week zaterdag vond daarom oók in Parkstad de aftrap plaats van de PvdA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. We gingen met een grote groep actieve leden de straat op onder het motto #samenvooruit. Samen met onze regionale kandidaat Joost Reinaerts (nr. 33, #3×11), de Jonge Socialisten Limburg en heel veel actieve PvdA’ers stonden we, net als op heel veel momenten de afgelopen jaren, op straat en in de buurt om naar uw verhalen te luisteren. En daar hoort natuurlijk een rode roos bij. Als symbool van onze partij, maar uiteraard ook als bedankje voor uw bijdrage aan het gesprek.

Ik hoop u de komende tijd nog regelmatig tegen te komen. Misschien wilt u zelfs meehelpen met de campagne, of op een andere manier uw bijdrage leveren aan de politiek in Brunssum. U kunt met al uw vragen of opmerkingen altijd contact opnemen met mij via haico.offermans@brunssum.nl.

 

PALET (ma 30-01-2017)

Gelukkig begint wereldwijd het bewustzijn te groeien dat de mens op een andere manier met onze aarde om moet gaan. Fossiele brandstoffen en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot hebben een vernietigende uitwerking op ons milieu. En daarmee op onszelf…

Eind 2013 hebben gemeentebestuurders in Parkstad uitgesproken dat het wat hen betreft zo niet langer kon. Men sprak de ambitie uit in de nabije toekomst een energieneutrale regio te willen zijn. Na een hoop studies werd die stip op de horizon geprikt in 2040. Op dat moment is het technisch en realistisch mogelijk om een energieneutrale regio te zijn. Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) was geboren.

Het eerste uitvoeringsproject (het Zonnepanelenproject Parkstad) kent inmiddels een succesvolle start. (Hierover volgende week meer.) En toch is er nog een wereld te winnen. Met alleen zonnepanelen blijft het doel ‘energieneutraliteit’ namelijk nog ver uit het zicht. Er is meer nodig. Niet alleen zonne-energie, maar ook windenergie en aardwarmte zijn vormen van duurzame energievormen die we de komende jaren meer en meer zullen gaan gebruiken als alternatief voor de huidige vormen van fossiele energie.

Om ervoor te zorgen dat het niet bij een ambitie blijft en om ervoor te zorgen dat het bewustzijn bij iedereen gaat groeien, kregen we afgelopen woensdag het eerste concept van de voorlichtingscampagne die we in Parkstad ontwikkelen te zien. Belangrijk omdat de overheid de energietransitie niet alleen kan realiseren. Daar hebben we alle partijen bij nodig. Burgers, bedrijfsleven, overheid en andere instellingen. Samen kunnen we er voor zorgen dat we de aarde waarop onze generaties nu leven op een gezonde en fatsoenlijke manier kunnen doorgeven aan onze kinderen en hun kinderen.

U zult in de loop van dit jaar ongetwijfeld nog vaak van ons gaan horen.

 

Werkbezoek CMWW (di 31-01-2017)

CMWW, ofwel Centrum voor Maatschappelijk Werk, Welzijnswerk en Peuterspeelzaalwerk. Een belangrijke partner, waar de gemeente Brunssum al vele jaren mee samenwerkt. Een partner bovendien die uitblinkt in veelzijdigheid.
Zo veelzijdig dat niet in een beperkt aantal woorden valt uit te leggen welke activiteiten CMWW allemaal ontplooit. En dus legde het college van burgemeester en wethouders er afgelopen week een werkbezoek af.

Op de peuterspeelzaal in de Bredeschool Langeberg kreeg het college uitgelegd hoe de jongste Brunssumse jeugd spelenderwijs aan het leren gaat. En ook zagen we hoe een aantal jonge moeders gezamenlijk aan de slag ging om zich te laten informeren over het VVE Thuis-programma. Een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie.

Na het bezoek aan de peuterspeelzaal werden we naar de volgende locatie gereden in de ‘GroeneMonsterBus’. In deze bus kregen we te horen hoe jeugdwerkers Omar en Brenda omgaan met de Brunssumse (probleem)jeugd. En natuurlijk moet er dan ook een selfie gemaakt worden. Jeweeetzeluuuf!

Op onze volgende stop, in het Barbarahoes in Treebeek, konden wij na een korte bedrijfspresentatie nog een aantal ‘speeddates’ meemaken. Tijdens die korte kennismakingen werd ons uitgelegd dat CMWW zich verder onder andere bezig houdt met schuldhulpverlening, wijkgericht werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Het was al met al een drukke middag. We ontvingen heel veel informatie. Maar om een beeld te krijgen van alles waar het CMWW mee bezig is, was deze opzet uitstekend gekozen. Complimenten aan de organisatoren en iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd aan deze middag.

 

IBA-project Treebeek (vrij 03-02-2017)

Medio 2008 heeft de Brunssumse gemeenteraad het Masterplan Treebeek vastgesteld. Een aantal deelprojecten is inmiddels succesvol afgerond.

De supermarkt is één van de mooiste en modernste supermarkten uit de regio, met een belangrijke plek voor streekproducten. Langs het Treebeekplein is een, met belangrijke prijzen bekroond, nieuwbouwproject gerealiseerd dat naadloos aansluit op het bestaande erfgoed van arbeiderswoningen. En na de sloop van het Casino en de voormalige locatie van de OJBS, zal op die laatste plek het volgende deelproject binnenkort zijn aanvang vinden. De gemeente Brunssum gaat nu samen met Wonen Zuid aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe Maatschappelijke Voorziening en 30 woningen in Treebeek.
Stuk voor stuk onderdelen van het Masterplan die er voor zullen zorgen dat de leefbaarheid in Treebeek op een hoog peil blijft.

Ook IBA Parkstad heeft het belang van de grootschalige transformatie van de wijk Treebeek gezien. Niet voor niets is er in deze mijnkolonie daarom een IBA-project gestart. Gekeken wordt hoe bovenop de deelprojecten uit het Masterplan nog meer gedaan kan worden om de samenhang in de wijk te versterken. De overzijde van het Treebeekplein, de aanloopstraten richting het winkelcentrum en de groene zones in de wijk kunnen nog een verbeteringsslag krijgen. Daarom wordt op dit moment door verschillende samenwerkende partijen gekeken op welke manier dit het beste vorm kan gaan krijgen. Het overleg met de verschillende belanghebbenden is inmiddels gestart. De verwachting is medio dit jaar met een projectvoorstel te komen, zodat Treebeek er in 2020 nog mooier uitziet.

 

Volgende week (waarschijnlijk) in ‘Dwars door de agenda (3)’
  • Zonnepanelenproject Parkstad
  • Herindeling ja of nee?
  • Vrijwilligerswerk Huize Louise
  • en meer…..
Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans