Woordmelding Bibliotheek 13-11-2018

Door Merle van Leusden-Brüning op 14 november 2018

De PvdA Brunssum is voorstander van een goed functionerende openbare bibliotheek, waar goed wordt omgegaan met werknemers en met functies die bij een volwaardige bieb anno 2018 horen. En dat is ook wat je leest in dit voorstel van het college. Er wordt het komend jaar geld en tijd uitgetrokken om de bibliotheek klaar te stomen voor de toekomst in een gefaseerd scenario.

De bieb anno 2018 wordt een plek waar Brunssumers elkaar kunnen ontmoeten, culturele activiteit plaatsvindt en waar ruimte is voor innovatieve ideeën. Veel meer dan alleen maar boeken lenen. De bieb wordt een ontmoetingsplaats. Op korte termijn wordt de dienstverlening voortgezet en wordt de verdere ontwikkeling onderzocht in 2019.

Het college geeft in het voorstel aan dat deze tijd ook nodig is om de haalbaarheid, de wenselijkheid en het uitdiepen van de scenario’s inzichtelijk te krijgen. Ook wordt er een actieve link gemaakt met de locatie van de middelbare school.
Financieel betekent dit – zo lezen we in het voorstel – voor 2019 een incidentele ophoging van de subsidie voor noodzakelijke onderdelen. Maar vooral bezien hoe zaken praktisch/tijdelijk kunnen worden opgevuld, om onnodige kosten te voorkomen en geen contracten aan te gaan die vanaf 2020 niet meer nodig zijn.

Maar als je begrijpt dat de zittende directeur – die er al meer dan een jaar zit – bij zijn aanstelling vorig jaar al diezelfde opdracht meekreeg, dan rijzen er toch wat vragen en voelt het voor de PvdA Brunssum ook wel wat wrang. Deze discussie werd ook uitgebreid in de commissie gevoerd.

VRAGEN AAN HET COLLEGE:

1) Wat heeft die directeur gedaan het afgelopen jaar? En wat is de verwachting dat hij nu wel het gewenste resultaat, namelijk een toekomstvaste bieb, bereikt?

2) Gaan deze extra middelen dus wederom een jaar lang naar het salaris van een directeur, met dezelfde opdracht als de vorige keer?

3) Klopt het dat de knelpunten van de werknemers, zoals ziektekostenverzekering en overige bedrijfsvoeringszaken, ICT-investeringen en klimaathuishouding, niet zijn opgenomen in dit voorstel en de kosten?

Kwaliteit gaat voor snelheid, vindt de PvdA Brunssum, maar dat betekent niet dat er eindeloos geld over de balk gegooid hoeft te worden. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de reactie van de wethouder op het amendement van de VVD.

Fractie PvdA

Merle van Leusden-Brüning

Merle van Leusden-Brüning

Merle is jong, wereldwijs en vastberaden, maar ook bruisend en levendig. Ze heeft de afgelopen jaren een bak ervaring opgedaan in de Provincie. Ze is ambitieus en zal er alles aan doen om het positieve verschil te maken in Brunssum. Haar doel voor Brunssum: Merle wil graag dat er meer twintigers en dertigers in Brunssum

Meer over Merle van Leusden-Brüning