6 maart 2018

Aanvullende vragen second opinion integriteit

Integriteit

Afgelopen week werd het tweede rapport gepresenteerd over de integriteit van wethouder Palmen. Deze second opinion werd gemaakt door de heren Korsten en Elzinga.

Dit rapport was verschillend van opzet dan de eerder gedane integriteitstoets.  Het tweede rapport was eerder een analyse en beoordeling van de gevolgde procedure van het eerste rapport. Daarom hebben wij aanvullende vragen gesteld.  Want ditwas niet de opzet van het tweede rapport.

Wat zijn die vragen?

Aanvullende vragen in te zien via volgende link