Nieuwe voorzitter PvdA Brunssum

11 december 2018

Servie Broers voorzitter van PvdA Brunssum.

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 10 december werd hij unaniem door de leden tot nieuwe voorzitter gekozen.
Tevens namen we afscheid van onze voorzitter Ine de Boer. Zij is al een tijdje ziek en vanwege een aanstaande verhuizing naar Zeeland, kwam deze functie vrij.

Servie Broers

“Door het vertrek van onze afdelingsvoorzitter, is er in het bestuur behoefte aan een nieuwe voorzitter voor de afdeling Brunssum. 
Ik heb al ervaring binnen de Partij van de Arbeid in Brunssum. De taken van voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid heb ik vervuld tussen 1990 en 2006. Bovendien ben ik van 1992 tot 2006 congresafgevaardigde en gewestelijk afgevaardigde voor Brunssum geweest. Van 2006 tot maart 2018 mocht ik lid zijn van de gemeenteraad namens de PvdA. Alleen gezamenlijk sta je sterk en kun je sociaal zijn, ook in omstandigheden waarin de PvdA niet deelneemt aan het dagelijks bestuur van de gemeente. Het vertrouwen van de burger moeten we terugwinnen door dat te zijn, sterk en sociaal. 

Wij danken Ine de Boer voor haar jarenlange inzet en wensen haar heel veel geluk in Zeeland.
En natuurlijk wensen wij Servie ook heel veel succes in zijn nieuwe functie.