Door Kevin van de Leemput op 6 september 2017

Toekomstplannen Schutterspark

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de Partij van de Arbeid Brunssum staat het Schutterspark reeds op diverse plekken genoemd. Het park gaat ons aan het hart! Dinsdagavond 6 september 2017 vond in de Brunssumse raadszaal een openbare informatieavond plaats met als onderwerp Schutterspark. En meer specifiek: De toekomstplannen Schutterspark.

Deze informatieavond was het vervolg op 2 eerdere bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst eind 2016 is er een evaluatie uitgevoerd over het huidige gebruik en beheer van het Schutterspark. En tijdens de 2e bijeenkomst in maart 2017 is gesproken over de visie Schutterspark, mogelijke toekomstige plannen en een concreet initiatief dat zich op dat moment aandiende. Altijd was daarbij ons doel om het Schutterspark een laagdrempelig familiepark te laten blijven, zijn en nog meer worden.

 

Informatieavond 21 maart 2017

Destijds in maart 2017 werd het plan voor een klimbos onthuld door de betrokken ondernemers. Inmiddels is het klimbos, luisterend naar de naam ‘Park het Plateau‘, een welkome toevoeging voor het Schutterspark gebleken. Want wat daar in een paar maanden uit de grond is gestampt is ongelooflijk! Een indrukwekkend staaltje enthousiasme en doorzettingsvermogen van deze jonge ondernemer zorgen er voor dat menigeen inmiddels, al dan niet met knikkende knieën, een wandeling door de boomtoppen heeft kunnen maken. En naar wij vernomen hebben, houdt het niet op met alleen klimparcoursen tussen de bomen door. Deze ondernemer heeft nog veel meer plannen. Houdt dus in de gaten wat zich daar de komende tijd allemaal afspeelt.

 

Informatieavond 6 september 2017

Ook tijdens de laatste informatieavond werd een concreet initiatief gepresenteerd. Dit keer betrof het wederom een stel jonge ondernemers, die hun plannen voor de MediaINN kwamen toelichten. Het voornemen is om een op alle vormen van (visuele) media gericht bedrijf te starten in de Pompgebouwen. Hoe het concept precies geduid moet worden, kunnen de ondernemers uiteraard het beste zelf uitleggen. Zie daarom hieronder het filmpje, waarin Natasha Rouette kort uitleg geeft over de MediaINN.

En ook de ondernemers van de MediaINN zijn voortvarend van start gegaan. Zij hebben inmiddels afspraken met verschillende scholen gemaakt. Contacten met de Provincie zijn door hen aangehaald om tot concrete projecten te komen. En ook de Brunssumse burger kan straks gewoon nog een kijkje nemen in de Pompgebouwen. We kunnen er dan een vlogje opnemen, een kijkje achter de schermen nemen bij een opname of productie of een workshop media volgen.

Verdere plannen Schutterspark…..

Een aantal andere zaken die toegelicht werden tijdens de informatieavond, betreffen het volgende:

  1. Vernieuwing van de speeltuin: De Partij van de Arbeid Brunssum is al eerder de buurt Schuttersveld in geweest om te informeren welke wensen er bij de bewoners liggen voor wat betreft de speeltuin. Het belang van een goede, nieuwe speeltuin werd destijds door iedereen heel hoog geacht. Enkele van de geopperde ideeën toen: Een waterspeelplaats, nieuwe klimtoestellen en een veilige en schone toiletruimte.
    Wethouder Offermans (PvdA) gaf gisteravond aan dat onderzocht wordt of de speeltuin met een gemeentelijke bijdrage volledig vernieuwd kan worden. Zo kan hopelijk volgend seizoen al gebruik gemaakt worden van een compleet nieuwe speeltuin;
  2. Het oprichten van een stichting, vereniging of andere organisatiestructuur waarin alle exploitanten en gebruikers van het Schutterspark zitting nemen. Alleen op die manier kan het Schutterspark namelijk goed beheerd worden. Als zowel de eigenaar (gemeente Brunssum) als de exploitanten en gebruikers van het Schutterspark hun (gezamenlijke) verantwoordelijkheid nemen, zal dat de kwaliteit en de beleving van het park ten goede komen;
  3. Het onderhouden en verbeteren van de infra in en om het park. Hieronder kan het onderhoud van de paden verstaan worden, maar ook het vernieuwen/opknappen van de parkeerplaatsen en het aanleggen van een toegangsweg naar de toekomstige camperparkeerplaats; en,
  4. Strakker en beleidsmatiger omgaan met groenonderhoud en afval in de verschillende delen van het Schutterspark.

Over bovenstaande plannen, maar zeker ook over de kosten die de plannen met zich meebrengen, dient de Brunssumse gemeenteraad nog een positief besluit te nemen. Aan de PvdA zal dat niet liggen! Wij zullen ons in nauw contact met de buurt blijven inzetten voor een laagdrempelig en attractief familiepark: Ons Schutterspark!

Heeft u  naar aanleiding van bovenstaande al vragen of suggesties? Laat deze dan middels een reactie achter onder dit bericht.

Kevin van de Leemput

Kevin van de Leemput

Kevin is trots op zijn gezin, voor wie hij de toekomst van Brunssum rooskleurig wil laten uitzien. Dit wil hij onder andere bereiken door zich in te zetten voor meer werkgelegenheid en een mooi Schutterspark. Zijn doel voor Brunssum: Kevin gaat voor minder leegstand in het centrum, meer sociale en betaalbare huurwoningen en minder overlast

Meer over Kevin van de Leemput