Stadsdeelvisie voor Brunssum Zuid en Oost

Door Servie Broers op 11 april 2017

Raadsvergadering 11 april 2017

Betoog voor Stadsdeel visie voor Brunssum Zuid en Brunssum Oost.

Voorzitter,

Na lang werken en veel praten is er dan eindelijk een stadsdeelvisie voor Brunssum Zuid en Brunssum oost. Twee wijken die vooral een woonfunctie hebben en die de duidelijke sporen dragen van het verleden waaraan Brunssum zijn huidige vorm dankt. Dan kijken we natuurlijk naar het verleden als grote mijnstad met de Staatsmijn Hendrik en zijn toeleveringsbedrijven als economische motor. Woonwijken als Schuttersveld en de Egge zijn gebouwd in de hele vroege groeiperiode van de Brunssumse steenkolen-mijnbouw, zij zijn ongeveer honderd jaar geleden aangelegd. De Langeberg is in zijn oudste delen negentig, tachtig, zestig en ruim vijftig jaar oud. Destijds werden fraaie woonwijken voor de mijnwerkers en hun gezinnen gebouwd, heel modern en van alle gemakken voorzien. In de jaren vijftig en zestig werden de Nieuwe Egge en delen van Oeleoven toegevoegd en in de jaren zeventig Op Gen Hoes en Kleikoelen.

Uiteraard heeft die leeftijd zijn sporen in de wijken achtergelaten. Toen deze oude wijken ontworpen werden, had bijna niemand een auto en was er dus ook geen probleem met de verkeerssnelheid of parkeerplaatsen. De bevolking groeide enorm en vele kinderen konden onbekommerd op de straten spelen.

Wat vinden wij?

Nu zijn de straten in de Egge en Schuttersveld eigenlijk wat smal als we auto’s willen parkeren voor deur en ook het formaat van een deel van de huizen is aan de krappe kant. Met de voorliggende stadsdeelvisie heeft de gemeente weer een kader waarmee we de wijken weer tientallen jaren verder kunnen laten bloeien als de groene woonwijken van Brunssum. Natuurlijk zal dat met vernieuwing en verbetering samengaan. De woningen in sommige delen zijn echt aan vervanging toe en dat kan de gemeente nu sturen. Samen met de eigenaren, zowel particulier als de woningcorporaties, kan nu op lange termijn de levens- en woonkwaliteit verbeterd worden.

Ook de overige plannen die in de visie staan zoals een groen wandelpad in Oost-Brunssum kan onze instemming krijgen, al lijkt dat misschien wat weinig aan investeringen in deze wijk.

Een aandachtspunt, onlangs werden in Brunssum enkele monumenten onthuld die herinneren aan de Joodse onderduik in de tweede wereldoorlog. Daarbij werd ons gewezen op het feit dat het pand van de firma Van Bree aan de Haafheidestraat eigenlijk het Anne Frank Huis van Brunssum is.  Jack Aldewereld riep toen de raads- en collegeleden op hier iets mee te doen. Mogelijk dat dat idee ook in de verdere uitwerking van de plannen voor Oost aandacht kan krijgen.

Wat zouden we nog meer kunnen doen?

Er zijn altijd wensen die overblijven, wensen die niet in de plannen staan. Een daarvan is het aanpakken van de overlast van de grote bomen in met name Schuttersveld. Die bomen zijn vaak beeldbepalend en zorgen voor het magnifieke groene aanzicht van de wijk. Vaak zijn ze echter lang geleden in de kleine voortuintjes geplant en nu zijn een aantal van die bomen ook een grote overlast. Ze geven schaduw en zorgen voor vogels in de wijk, maar ook verstopte dakgoten en natuurlijk een grote berg bladafval in het najaar. De PvdA heeft vorig jaar in de wijk bewoners gevraagd wat ze ervan vinden. Dan krijg je een signalen zoals: ze zijn mooi, maar geven ook veel hinder; kan de gemeente niets doen aan de overlast; kunnen de bomen niet vervangen worden; kunnen de onderhoudskosten van de bomen omlaag?

Mensen willen ook niet dat alle bomen tegelijk gekapt worden, dat zou de wijk een stuk lelijker maken.

Daarom de vraag van de PvdA: is de gemeente bereid samen met de burgers een plan te ontwikkelen om in vijf jaar een aantal grote bomen bij burgers in de tuin staan of vlakbij huizen en die overlast veroorzaken te vervangen door nieuwe aanplant. De overlast zal flink afnemen terwijl de wijk toch zijn groene karakter blijft behouden. De PvdA is bereid bij de Perspectiefnota hierop terug te komen met een voorstel.

Voorzitter, er is een degelijke nieuwe visie voor een mooi deel van Brunssum waar het wonen centraal staat. Als nu dat bomenprobleem nog wordt aangepakt, kunnen we weer jaren vooruit en zijn onze burgers nog tevredener in Brunssum.

 

Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers