Speeltuin Schutterspark blijft dicht

Door Haico Offermans op 19 februari 2018

Teleurstellend maar niet onverwacht

“Speeltuin Schutterspark blijft dicht.” (lees het hele artikel via de volgende LINK)

De Partij van de Arbeid Brunssum is en blijft voorstander van een mooie, grote speeltuin in het Schutterspark. Daar zetten wij ons al jaren voor in. Het is daarom bijzonder teleurstellend om te horen dat het dit jaar niet lukt om de speeltuin op een verantwoorde manier te openen. De afgelopen jaren is het iedere keer net gelukt om de speeltuin ‘op te lappen’ zodat deze rond Pasen open kon. Dit jaar dus niet.

Wat is er gebeurd?

Wat heeft de gemeente de afgelopen jaren allemaal gedaan om de speeltuin in het Schutterspark te vernieuwen? Een aantal feitjes:

  • De speeltuin is in 2012 ondergebracht bij Schutterspark BV. Daarbij zijn er afspraken gemaakt over beheer en onderhoud;
  • Er is samen met de ondernemer gekeken op welke manier investeringen in de speeltuin gedaan konden worden. Deze investeringen zijn namelijk heel hoog (en ook nodig om de kwaliteit van de speeltuin te waarborgen);
  • Voor het plan werd er gesproken met onder andere IBA Parkstad, andere ondernemers in het Schutterspark, buurtbewoners uit Brunssum-Oost en de gemeenteraad;
  • Er lag inmiddels een nieuwe visie voor het gehele Schutterspark, waarbij ook voor de speeltuin een aantal ideeën waren opgenomen;
  • Alle ondernemers in het Schutterspark zijn enthousiast en ook de gemeenteraad werd op de hoogte gesteld, met als uiteindelijke doel te komen tot een vastgestelde visie en een aantal concrete initiatieven. Het succesvolle klimbos ‘Park het Plateau‘ is er daar één van;
  • Inmiddels waren de ideeën voor de speeltuin uitgetekend, waren de rekensommen gemaakt en werd er gekeken naar een totale investering in het Schutterspark;
  • In de gemeentebegroting staat voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een bedrag opgenomen om de visie daadwerkelijk uit te gaan voeren en de noodzakelijke investeringen in het Schutterspark mogelijk te maken;
  • Nog voordat het stadium van concrete afspraken over wie wat zou betalen bereikt was, viel de coalitie en namen de lokale partijen het roer over.

 

En nu?!

Wat is er sinds september 2017 gebeurd in het dossier Schutterspark? De huidige wethouder zegt ‘niets te weten’ over toezeggingen of investeringen. Zijn er dan geen overleggen meer geweest de afgelopen maanden? Heeft de wethouder niks meer gedaan aan het Schutterspark? Het was toch bekend dat renovatie van de speeltuin een aantal maanden zou duren?

Kortom… De plannen waren er. Het geld was er. Maar wat is er de afgelopen maanden nog gedaan door het huidige college om te zorgen dat de speeltuin met Pasen open kan?

Voor de Partij van de Arbeid Brunssum is en blijft dit dossier belangrijk. We zitten er ook nu bovenop en zullen op de valreep van deze raadsperiode onze vragen aan het College voorleggen. Het Schutterspark verdient immers een mooie, moderne én veilige speeltuin.

Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans