Door Servie Broers op 13 februari 2014

Politiek café: De sociale toekomst van Brunssum

 

Wilt u met de Partij van de Arbeid meedenken en meepraten over de sociale toekomst in Brunssum? Kom dan op zondag 23 februari om 12.00 uur naar het Schuttershuuske, Heidestraat 20 te Brunssum. Daar start dan een politiek café waar Servie Broers en Petra Bolster met u over deze onderwerpen discussiëren. Beiden zijn kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen namens de PvdA en staan op plaats twee en vijf.

Hoe zit de toekomst eruit?

De gemeente krijgt volgende jaar veel nieuwe taken erbij. Zoals op het gebied van o.a. jeugdzorg, Wmo, inkimensvoorzieningen voor minima en werkgelegenheid. Als fractievoorzitter is Servie Broers zeer betrokken bij de ontwikkeling van zorg en welzijn in deze gemeente, terwijl Petra Bolster als vakbondsbestuurder van de FNV een visie ontvouwt over de toekomst van werkgelegenheid en inkomen voor Brunssum.

Toekomst

Iedereen is welkom in het politiek café en kan meepraten over Brunssum. De toegang is vrij. 

Met vriendelijke groet,

Fractie PvdA Brunssum

Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers