Romboutscollege

Door Merle van Leusden-Brüning op 8 juli 2018

Zorgen en vragen over het Romboutscollege; gesteld tijdens raadsvergadering van 3 juli 2018.

De afgelopen weken hebben we allemaal het drama meegekregen dat zich heeft afgespeeld op de VMBO-school Maastricht behorende tot stichting LVO. 
354 leerlingen kregen te horen – nadat de vlag al uithing en het feestje al was gepland – dat er toch geen reden was tot een feestje. Hun diploma werd ongeldig verklaard, omdat de school haar administratie (en zeer waarschijnlijk meerdere zaken) niet op orde heeft. Het zal je maar overkomen. Vier jaar keihard werken is ineens voor niks geweest.

Bij de PvdA Brunssum heeft dit ook tot zorgen gebaard. Want ook in gemeente Brunssum zit een school (Romboutscollege) dat valt onder de stichting LVO. Het is in de laatste paar maanden ook regelmatig onderwerp van gesprek geweest hier in de raad.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1)    Heeft het college recent contact gehad met het LVO en het schoolbestuur?

2)    Is hier gesproken over het debacle dat zich heeft afgespeeld (en nog steeds afspeelt) in Maastricht?

3)    Kan het college aangeven of er soortgelijke of vergelijkbare problemen op het Romboutscollege afspelen?

In het coalitieprogramma van dit gemeentebestuur staat dat er een stuurgroep opgericht gaat worden, waarin schoolbesturen, gemeentebestuur en mogelijke provinciale vertegenwoordiging zitting in hebben.

4)    Wat betekent dit voor het Rombouts?

5)    Betekent dit dat er een visie komt voor heel Parkstad qua onderwijs? Regionale spreiding? Welke rol neemt Brunssum daar dan in?

6)    Wat is überhaupt de stand van zaken van het nieuwe onderwijsconcept Kompas?

7)    Heeft het college nog vertrouwen in het LVO als partner om dit tot een succes te brengen?

8)    Wij spreken met leraren en ouders van het Romboutscollege en hebben gehoord dat men zeer graag de gemeenteraad wilt informeren. Kan de raad zo snel mogelijk hierover geïnformeerd worden middels een informatieavond over de voortgang van het nieuwe onderwijsconcept? Liefst voor de start van het schooljaar.

De wethouder kon bovenstaande vragen niet beantwoorden en komt erop terug na het reces.

Merle van Leusden-Brüning

Merle van Leusden-Brüning

Merle is jong, wereldwijs en vastberaden, maar ook bruisend en levendig. Ze heeft de afgelopen jaren een bak ervaring opgedaan in de Provincie. Ze is ambitieus en zal er alles aan doen om het positieve verschil te maken in Brunssum. Haar doel voor Brunssum: Merle wil graag dat er meer twintigers en dertigers in Brunssum

Meer over Merle van Leusden-Brüning