Regio Deal: Gemeentelijke wensenlijstjes…

Door Haico Offermans op 19 november 2018

…of dat ene cadeau dat Parkstad weer verbindt?

 

Het is vrijdagmiddag 16 november om precies 15.00u – de stoomboot van Sinterklaas moet nog ergens voor de kust van Noord-Frankrijk gedobberd hebben – als op de site van de Rijksoverheid een nieuw bericht verschijnt: ‘Ruim 200 miljoen euro voor 12 Regio Deals’. Vanaf dat moment zijn de Limburgse media en heel bestuurlijk Limburg zo blij als een kind dat zojuist even bij Sinterklaas op schoot heeft mogen zitten. De spanning is weg. Het cadeau is binnen. Het strooien kan beginnen!

Zelden zag ik in korte tijd zoveel berichten, ’likes’ en deelacties  op sociale media en internet verschijnen als na dit ene bericht. Maar vanwaar die vreugde bij al deze volwassenen? Waardoor klom mijn online-netwerk ineens massaal achter de computer en hun smartphone om het blijde nieuws te delen? Simpel! Het is als een zak vol cadeautjes en een klas vol ongeduldige kinderen. Je weet dat er genoeg cadeautjes inzitten. En toch wil je vooraan in de rij staan. Terwijl het misschien juist wel leuk is om als klasgenootjes samen met dat ene grote cadeau te spelen. De minister beloont het ‘samen spelen’ in ieder geval met 40 miljoen euro. Daar ben ik alvast heel blij mee.

Regio Deals

Uit de grote zak met geld die het Rijk beschikbaar stelt voor de Regio Deals, ontvangt de stadsregio Parkstad Limburg als enige regio in Nederland het maximale bedrag van 40 miljoen euro. Niet omdat wij ‘de klas met de braafste kinderen’ zijn. Maar omdat ‘onze klas’ de meeste ondersteuning nodig heeft. Onze regio kent de grootste uitdagingen, zeer diverse (en gestapelde) problematieken en is bovendien al een stevig aantal jaren succesvol aan de slag met de aanpak van al die problemen.

Door intensieve samenwerking tussen de 8 Parkstadgemeenten, stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad, Provincie Limburg, heel veel (maatschappelijke) partners en onze burgers, is al heel veel geïnvesteerd in onze regio. Door de Buitenring Parkstad Limburg en de elektrificatie van het spoor Heerlen-Aken verbetert de bereikbaarheid. Dankzij de gezamenlijke aanpak van de energietransitie (PALET) en bedrijven als Mijnwater BV wordt gewerkt aan een duurzaam Parkstad. En ook onderwerpen als de onderlinge afstemming van de woning- en retailmarkt en behaalde erkenning voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling, bewijzen dat de regio op de goede weg is.

Wanneer kan Brunssum een deel van die 40 miljoen krijgen?

En nu hoor ik je denken “Ja leuk, al die regionale samenwerkingen en projecten. Maar wat levert dit de gemeente Brunssum op? Wanneer kan Brunssum een deel van die 40 miljoen krijgen?” Het antwoord op die vraag is minder eenvoudig. Er zijn een flink aantal criteria opgenomen om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een deel van dat bedrag. En dat begint ermee dat de Regio Deal de komende maanden, in samenwerking met betrokken partijen in onze regio en aan Rijkszijde, nog verder uitgewerkt gaat worden. Feitelijk hebben we op dit moment alleen een toezegging en geen toekenning. Een reservering en geen overboeking.

En toch zal iedere gemeente, iedere wethouder en iedere gemeenteraad claimen dat ze nu al een cadeautje uit die grote zak mogen halen. In alle gemeentes zullen de plannetjes, die al jaren ‘op de plank liggen te stoffen,’ erbij gepakt worden. Plannen waar toen en nu geen financiële dekking voor bestond, maar die alsnog “reuze actueel én realistisch zijn.” Ik hoor in Brunssum al maanden niets anders dan wenslijstjes vol onderwerpen waar de Regio Deal de oplossing voor zal zijn.

Lieve Sint, mag ik van u:

  • Een sluitende begroting
  • Afgedekte tekorten in het Sociaal Domein
  • Extra geld voor het nieuwe Centrumplan Brunssum
  • Talloze mogelijkheden voor de bibliotheek en het Romboutscollege

Maar is de Regio Deal de oplossing voor bovenstaande wensen? Ik voorspel je dat dat niet het geval zal zijn. Al zijn er uiteraard wel degelijk mogelijkheden. Maar die bevinden zich niet op het gebied van begrotingen, het Sociale Domein of kleine, opnieuw ‘afgestofte’ gemeentelijke plannen. De Regio Deal gaat over krachtige regionale investeringen. Die overigens best in individuele gemeenten terecht kunnen komen.

Er wordt gewerkt aan doelen en resultaten binnen de sociaal-fysieke pijler en de ruimtelijk-economische pijler. En die zijn dan weer opgedeeld in een zestal thema’s. Abstracter kan ik het niet maken. Makkelijker ook niet. Het geeft wel aan hoe gestructureerd en doordacht toegewerkt is naar deze toezegging van 40 miljoen. En daar zit nou juist de kracht; Samen met alle partners net zo gestructureerd en doordacht verder blijven werken aan het concreter maken van de projecten die binnen deze Regio Deal kunnen vallen. Niet alleen in ons eigen gemeentebelang denken, niet voor de snelle winsten willen gaan. Niet alleen voor de plannen willen gaan die al op de plank liggen, maar vooral zorgen dat de Brunssumse plannen de beste plannen zijn.

Concrete kansen voor Brunssum

En er staan nu al genoeg concrete kansen voor Brunssum benoemd in de Regio Deal voor Parkstad Limburg. Zo kunnen we in Treebeek de identiteit van de mijnwerkerskolonies verder versterken, door het uitvoeren van het IBA-project aldaar. Zullen zowel particuliere als corporatiewoningen verder verduurzaamd worden binnen de kaders van het regionale PALET-beleid. En kan er verder geïnvesteerd worden in ons winkelcentrum door bijvoorbeeld de leegstand nog verder terug te dringen door het instrument Streetwise in te blijven zetten.

Daar staat tegenover dat we ons, en dat klinkt wellicht iets minder concreet, ook in zullen zetten voor de doorontwikkeling van de centrumfunctie van Heerlen, de verdere uitbouw van de samenwerking met bijvoorbeeld het CBS en de Brightlands Smart Services Campus en het uitbreiden van de grensoverschrijdende samenwerking met België en met name Duitsland.

Er liggen kortom kansen genoeg. Iedereen komt aan de beurt. En iedere gemeente komt in aanmerking voor een cadeautje uit de grote zak. Mits er samengewerkt wordt! En mits er met visie, doorzettingskracht en –macht aan uitstekende plannen wordt gewerkt. Aan mij zal het niet liggen. Ik ken de systematiek. Ik ken de projecten. En ik zit nog steeds vol energie om te zorgen voor de beste plannen voor Brunssum. Ik zal ons en jouw wensenlijstje de komende tijd onder de aandacht blijven brengen in de Brunssumse gemeenteraad. De Sint is immers nog wel even in het land.

Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans