Red onze insecten!

Door Vera Braam op 1 juni 2018

De kranten staan er vol van, er is wat mis met onze insecten. Insecten hebben het moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat in 30 jaar tijd 76% procent is verdwenen.

Wij lieten ons informeren over insecten door Natuurmonumenten tijdens een wandeling op de Brunssummerheide.

Waarom zijn ze verdwenen?

De belangrijkste oorzaak is de intensieve landbouw. In Nederland wordt het meeste landbouwgif gebruikt van heel Europa. Ook hebben ze te lijden van de overmatige bemesting en de uitstoot van stikstof.

Wat is het gevolg?

Zonder insecten kunnen bloemen, gewasssen en bomen zich niet meer voortplanten. Insecteneters, zoals vogels, krijgen het moeilijk. Organisch materiaal wordt niet meer afgebroken tot nieuwe voedingsstoffen voor planten. En uiteindelijk zullen ook wij een deel van ons voedsel kwijtraken.

Natuurmonumenten luidde de noodklok en liet zien wat zij eraan doen en wat wij eraan kunnen doen.

Insecten

Natuurmonumenten adviseert gemeenten om bermen, stadsparkjes en grasvelden te claimen voor de natuur. Ze maaien gefaseerd, laten dood hout liggen en leggen bloemrijke akkers, bermen en slootkanten aan. Zo creëren ze een natuurvriendelijker landschap voor de insecten.

Wat kunnen wij doen?

Zorg voor een groene tuin of balkon, onttegel je tuin. Ruim niet alles op in de tuin. Creër rommelige hoekjes, plant kruiden aan en bouw een insectenhotel. Koop planten met meeldraden, daar houden bijen en vlinders van. Maak geen ‘eilandjes’ van planten, maar zorg voor begroeiing waar insecten zich kunnen verschuilen.

Het zijn kleine dingen die we kunnen doen om de insecten te helpen en uiteindelijk helpen we daar onszelf mee.

Bron: Insectengids Natuurmonumenten

Vera Braam

Vera Braam

Vera Braam is helemaal nieuw in de politiek en zegt wat ze denkt. Enthousiast, leergierig en gemotiveerd om Brunssum nog wat mooier te maken. Haar doel voor Brunssum: Vera wil graag een samenleving waarin we meer vertrouwen hebben, positiviteit uitstralen en dus ook gelukkiger zijn met wat we hebben. Een groenere gemeente en meer geld

Meer over Vera Braam