5 november 2013

Programmabegroting 2014 akkoord

De gemeenteraad van Brunssum heeft vandaag vergaderd over de programmabegroting 2014. PvdA heeft de leus “Succesvol beleid en duurzame groei voor Brunssum” meegegeven in haar betoog. Er zijn door onze fractie een aantal belangrijke voorstellen ingediend. Deze hadden betrekking op het toekomstig sociaal en economisch beleid van Brunssum. Onderaan dit bericht staat de precieze tekst.

Hoe verliep de dag?

Aanvang 09.30 uur. Het beraad in eerste termijn nam ruim 3 uur in beslag. Hierop volgde om 12.45 uur de lunchpauze. Het college gaf daarna in anderhalf uur zijn beantwoordingen. Na wederom een korte schorsing werden de beraadslagingen in tweede termijn voortgezet. Rond 17.00 uur werd kort geschorst voor de belegde broodjes, want de innerlijke mens moest ook worden bediend.

Na twintig minuten volgde de hervatting en om 18.45 uur klonk er applaus in de Raadzaal. De meerderheid in de Raad was akkoord met de aangenomen amendementen. De begroting was akkoord met dien verstande dat alleen lijst BBB Palmen tegenstemde.

Het laatste agendapunt over de concept-begroting Parkstad Limburg nam slechts enkele minuten in beslag, zodat de voorzitter de vergadering sloot rond 19.30 uur. Niet zonder dankzegging voor het constructief overleg.

Betoog eerste termijn van de Partij van de Arbeid   (duur 14:16)

Ingediende moties van de PvdA tijdens de vergadering Programmabegroting 2014.

 

Zie ook de beeldverslagen van de Loo-tv

Limburgse Dagbladen

 

Hartelijk dank voor uw aandacht,

 

De redactie.