Door Servie Broers op 27 oktober 2013

Motie Parkstad personeel aangenomen

Tijdens de raadscommissie in Brunssum van 23 oktober kreeg een motie van de PvdA brede steun. Bij de toekomstige samenwerking in Parkstad worden ongeveer 20 van de 30 arbeidsplaatsen bij het Parkstad Limburg bureau geschrapt.

Sociaal plan

De PvdA stelde voor om de personeelsleden van het Parkstad Limburg bureau dat na de omvorming van deze organisatie een nieuwe baan zoekt, als eerste in aanmerking te laten komen voor in de toekomst open te stellen vacatures (indien gekwalificeerd) binnen de gemeenten en de nieuw op te zetten organisatie van IBA Parkstad. Op deze manier kunnen de frictiekosten beperkt worden en blijft opgedane kennis en kunde uit de Parkstad organisatie beschikbaar voor deze regio.

‘Het gaat om goede, hoogopgeleide medewerkers die bij elke gemeente een aanwinst zijn. Voor hen is het goed als zij werk houden. Voor de Parkstad gemeenten is het goed dat de kosten van deze afslankingsoperatie zo beperkt kunnen worden’ volgens Eric Geurts, de wethouder belast met Parkstad.

Alle Brunssumse fracties ondersteunen het voorstel dat als motie in de raadsvergadering maandag 28 oktober wordt ingediend. Vrijdagochtend is het stuk aan alle gemeenteraden in Parkstad Limburg gezonden, zodat zij het in hun beraadslagingen kunnen meenemen.

Motie personeel Parkstad v 2 (concept)        Dagbladen DDL&LD 

Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers