Door Haico Offermans op 4 september 2014

Mogelijk sluiting Postkantoor en geldautomaat Treebeek

Terwijl de gemeente Brunssum haar best doet om, bijvoorbeeld middels het plan ’Hart voor Treebeek’, het voorzieningenniveau in de Brunssumse wijk Treebeek op peil te houden, heeft PostNL het voornemen om het Postkantoor/Pakketpunt in de PLUS-supermarkt in Treebeek op zeer korte termijn te sluiten. En om het nog erger te maken, blijkt ING Bank te overwegen om de vaste geldautomaat aan de Schildstraat op termijn te verwijderen.

De PvdA-fractie in Brunssum maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen, omdat (met name de oudere) bewoners van Treebeek door de sluiting van het Postkantoor/Pakketpunt en het verwijderen van de geldautomaat gedwongen worden om hun post- en geldzaken in andere wijken of gemeenten te gaan regelen. In tijden waarin we onze inwoners faciliteren om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is het een schandalige ontwikkeling als we onze ouderen, voor zoiets simpels als post- en geldzaken, ‘de wijk uit moeten sturen’.

Daarom ook heeft de PvdA-fractie in Brunssum vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De PvdA hoopt de sluiting tegen te kunnen houden door het gesprek aan te gaan met ING Bank en PostNL, door handtekeningen te verzamelen en zoekt hierbij alle mogelijke ondersteuning.

Lees verder de brief met artikel 43-vragen aan het college van B&W:
Brief 56 PvdA Sluiting p…ldautomaat Treebeek

Update!

Inmiddels is het persbericht opgepikt door diverse media:
Limburgs Dagblad
LOO-tv
Artikel L1
Limburgs Dagblad 09-09-2014

Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans