20 december 2013

Kandidatenlijst GR2014 PvdA compleet.

Op woensdag 18 december werd de kandidatenlijst van de PvdA Brunssum vastgesteld door een druk bezochte Afdelingsvergadering. Het was een zeer productieve vergadering.

Na een maandenlange voorbereiding vanaf de benoeming van de Lijsttrekker Eric Geurts, is er uiteindelijk overeenstemming bereikt. Een hele klus, maar het verliep toch nog voorspoedig.

Afgelopen weekend werd nog de laatste hand gelegd aan het corrigeren en voltooien van het verkiezingsprogramma.  Het was dan ook op tijd klaar. Een programma dat door de Afdelingsvergadering algemeen werd goedgekeurd. Er volgde een luid applaus.

Ledenaantal

Het blijkt dat de Brunssumse PvdA goed bezig is. Sinds afgelopen zomer is het ledenaantal verdubbeld. Vooral jonge volwassen mensen hebben zich aangemeld en zijn lid geworden. Zij begrijpen dus kennelijk dat Brunssum goed bezig is en werkt aan een betere toekomst.

De Brunssumse politiek is anders dan de Haagse. Hier gaat het om onze inwoners van Brunssum. Een groot aantal enthousiaste leden hadden zich aangemeld voor deelname en om kandidaat te zijn voor de PvdA Brunssum.

Na succesvolle beraadslagingen werd de Afdelingsvergadering het eens, men stemde unaniem. De Kandidatenlijst kwam uiteindelijk uit op een aantal van 35 gemotiveerde Brunssummers. Zij hebben er zin in! Zij gaan ervoor! 19 Maart 2014 stem Lijst 4

Er werd natuurlijk nog een en ander nagepraat, want aan gesprekstof ontbrak het niet. De sfeer was erg goed en daardoor smaakten de bitterballen uitstekend. Het was uiteindelijk een geslaagde avond en een goede opsteker voor de PvdA Brunssum.

De redactie.

 

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma 2014-2018. (PDF)

Kandidaat-ledenlijst GR2014 (PDF)  

2013 wk 51 18 dec 011-001