Betoog Jaarstukken 2017 raadsvergadering 3 juli 2018

Door Haico Offermans op 4 juli 2018

Voorzitter,

Voor het eerst in een lange geschiedenis zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd in de jaarstukken. Dat mag oprecht als een prestatie van formaat gezien worden.

Laat ik daarom wat complimenten uitdelen. En omdat we, ondanks de afwezigheid van het Nederlands elftal, nog steeds massaal het WK voetbal kijken, doe ik dat met de volgende beeldspraak: Het is de vorige coalitie met een evenwichtig elftal en met de kundige rechtsbuiten Frank Joosten gelukt om de perfecte voorzet af te leveren.

En het was de huidige coalitie, die een niet te missen kans dwars door het midden zonder opsmuk binnen wist te koppen. De basis voor deze zakelijke 1-0 overwinning lag echter zoals zo vaak bij de verdediging en achtervang in de goal. Het grootste compliment hoort daarom te gaan naar de Brunssumse ambtenaren, die het voor het zoveelste, rumoerige jaar op rij is gelukt een jaarrekening te presenteren, die niet alleen goed leesbaar is, maar ondanks alle uitdagingen ook nagenoeg sluitend is. Uiteindelijk is de winnende tactiek altijd de beste en laat daardoor zien dat de interne financiële processen op orde zijn.

Voordat we echter aan de inhoudelijke behandeling beginnen, eerst iets over het inhoudelijk proces. En daarmee bedoelen we dus niet het interne, financiële proces, maar het bestuurlijk/politieke proces en de opzet van de behandeling van de jaarstukken zoals dit jaar toegepast.

Voorzitter,

De Partij van de Arbeid Brunssum pleit ervoor dat we het in ieder geval niet meer op deze manier doen. Meermaals werd verwezen naar portefeuillehouders, die tegelijkertijd in andere commissies zouden zitten. Vele toezeggingen werden gedaan over nader uit te zoeken onderwerpen. Tijdens de verschillende commissies konden vele vragen niet ter plekke beantwoord worden. En vervolgens werd aangegeven dat er teruggekomen wordt op de antwoorden, maar dat blijkt ook niet altijd het geval.

Zo is de vraag van de Partij van de Arbeid Brunssum over hoe het kan dat de cijfers over het aantal laaggeletterden in Brunssum, dat in een traject bij IsdBOL zat (6), sterk uiteen loopt met de cijfers van Stichting Lezen en Schrijven (meer dan 100), nog niet beantwoord. Kan de wethouder vanavond wel antwoord geven op onze vraag?

Gezien de licht chaotische commissiebehandeling daarom misschien een tip voor volgend jaar: Houd ofwel een schriftelijke vragenronde voorafgaand aan de behandeling, ofwel zorg dat er een behandeling in een gezamenlijke commissie plaats vindt, zoals dat afgelopen jaren gebruikelijk was om te doen.

Risico’s

Een aantal belangrijke risico’s die wij in de jaarrekening vermeld zien staan en waar wij om actie vragen voor de toekomst zijn:

1) Naar aanleiding van het al jaren terugkerende verlies markt, zijn wij benieuwd wanneer we hier een nieuwe visie voor ontvangen. En vragen wij ons naar aanleiding van het krantenbericht met de kop “Onzekerheid slecht voor Centrum” af, waarom de ondernemers niet aan de voorkant van het proces betrokken zijn bij de nieuwe visie voor het gehele centrum.

2) Voor de visie voor de Kop van de Rumpenerstraat geldt hetzelfde. Wethouder De Rijck heeft in 2017 de toezegging gedaan terug te komen met een uitgewerkt plan voor dit gebied, maar wanneer mag de raad dit dan eindelijk verwachten? Want dat er iets moet gebeuren in dat gebied, kan niemand het mee oneens zijn.

3) In het Sociaal Domein blijkt dat de echte tegenvaller eigenlijk 280.000 euro is. De rest is kunstmatig overschot. Waarom kiest u ervoor om bedragen in de reserves te labelen? Want dat betekent dat u mogelijk al zicht heeft op toekomstige tekorten binnen het sociaal domein. Anders zou er geen noodzaak zijn de reserves nu al weer aan te vullen. Op basis waarvan is deze verdeling gemaakt? Waarom niet alles naar algemene middelen?

4) Wij zijn recent door de brandweer gewezen op een risico in de bluswatervoorziening. We hebben daarvoor een motie opgesteld, die ik hier nu niet helemaal voor hoef te gaan lezen.

5) En ook de meer dan 1,2 miljoen ongestructureerde en onvoldoende beveiligde bestanden op het Brunssumse netwerk, leveren een substantieel risico van ongeveer 300.000 euro op. Hoe gaan ze dit aanpakken?

Allemaal zaken die nu al aangekondigd zijn en waar je NU over na moet gaan denken. Niet pas bij de begroting. Vandaar ook onze motie nu.

Voorzitter,

U merkt dat onze opmerkingen meer over het proces gaan dan over de cijfers. Die zijn, mede met dank aan de vorige coalitie, namelijk zo slecht helemaal niet. Partij van de Arbeid Brunssum kan daarom instemmen met de aanbevelingen van de Rekeningcommissie en de jaarrekening van de gemeente Brunssum over het jaar 2017 zoals deze nu voorligt.

Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans