Door Haico Offermans op 21 mei 2016

GFT-inzameling bij hoogbouw succesvol

Eind 2014 alweer werd in de Brunssumse gemeenteraad een motie van de PvdA aangenomen, die het college opriep om ervoor te zorgen dat ook bij flats gft-inzameling mogelijk werd gemaakt.

Daarom is op 1 april van dit jaar is bij twee flats in Brunssum-Noord een pilot gestart. Bij de flats aan de Florence Nightingalestraat en Achter de Locht is naast de restafvalcontainer ook een container voor het gft-afval geplaatst. De bewoners krijgen speciale composteerbare afvalzakken. Met het pasje waar ze het restafval mee aanbieden kunnen ze nu dus ook kosteloos gebruik maken van de gft-inzameling.De pilot duurt slechts 3 maanden. Daarvan zijn er inmiddels bijna 2 verstreken.

Wat is de tussenbalans?

PvdA Brunssum heeft daarom afgelopen week enquêteformulieren ingegooid bij de flat Achter de Locht. We zijn vanochtend gaan kijken en luisteren wat de bewoners tot nu toe ervaren. Conclusie die getrokken kan worden is dat alle mensen, die het formulier bij ons inleverden, hun afval scheiden. Iedereen maakte ook daadwerkelijk gebruik van de groencontainer. Het werkt dus. Een nog belangrijkere boodschap was dat iedereen al aangaf de pilot graag voortgezet te willen zien.

Wat concludeerden wij?

Wat kleine aandachtspunten waren de stankoverlast rond de container gedurende de zomermaanden. Het systeem met de zakjes werkte voor een aantal mensen nog niet helemaal optimaal. Samen met wat verbeteringen zou de pilot wat ons betreft daarom nog beter zijn. En dus in de toekomst gecontinueerd kunnen worden. Het is beter voor het milieu en is kostenbesparend. Twee voordelen die wat ons betreft zwaar wegen. Daarom zullen wij de resultaten van deze pilot nauwkeurig in de gaten houden.

Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans