Door Servie Broers op 27 september 2017

Democratie aan de kant gezet.

Door een machtsgreep van 4 lokale partijen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 september, werd de gehele raad buitenspel gezet. De collegeleden van de landelijke partijen PvdA, VVD en CDA werden naar huis gestuurd. Zonder pardon werd de democratie aan de kant gezet.

De 4 lokale partijen hebben 3 raadsleden benoemd in een nieuwe bestuurscommissie. Deze commissie heeft alle bevoegdheden overgenomen. Niet alleen van de raad, maar ook van het college en de burgemeester, als het gaat over de herindeling. Dit was voor de landelijke partijen een regelrechte motie van wantrouwen naar het zittende college. Dat college heeft zeer loyaal alle raadsbesluiten rond de herindeling van de raad uitgevoerd. Daarom hebben de wethouders Haico Offermans, Frank Joosten en Peter Heinen de consequenties uit deze chaos getrokken.  Dat is de reden dat ze per direct hun portefeuilles hebben neergelegd.

Machtsgreep

Deze machtsgreep wordt door de PvdA, VVD en CDA gezien als een zwaktebod. Een krappe raadsmeerderheid legt nu alle macht bij 3 raadsleden over het thema herindeling. Men wil de discussie over de toekomst van Brunssum niet met argumenten voeren. Daarom worden alle normale politieke en bestuurlijke verhoudingen op de kop gezet. Dat, terwijl er geen enkel voorstel ligt om Brunssum bij de fusie van de gemeenten Heerlen en Landgraaf te betrekken. De bestuurlijke situatie in Brunssum is door deze stap van de lokale partijen volledig ondoorzichtig geworden. De landelijke partijen vinden dit beschamend en betreuren dat. Dit is geenszins in het belang van de burgers en sterker nog, het is totale minachting voor de democratie.

Servie Broers
Fractievoorzitter

Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers