Door Servie Broers op 18 april 2014

Coalitie PvdA, VVD, CDA, BCD en Lijst Borger.

Na een formatieperiode van bijna vier weken is in Brunssum een coalitie geformeerd. Deze bestaat uit:

  • PvdA,
  • VVD,
  • CDA,
  • BCD,
  • Lijst Borger.

Deze vijf partijen lagen op veel punten programmatechnisch het dichtst bij elkaar.

Zij vertegenwoordigen 12 van de 21 raadszetels in Brunssum. De partijen hebben gekozen voor stabiliteit en het voortzetten van het beleid van de afgelopen acht jaar. Het bleek dus niet mogelijk de bestaande coalitie verder te verbreden met een of meer partijen. Zoals nieuwkomer SP, PAK of BBB Lijst Palmen.

Werk, meedoen en inzet

Het programma van de coalitie heet: ‘Werk, meedoen en inzet, het programma voor Brunssum’. Dit is door de ledenvergaderingen van de coalitiepartijen deze week goedgekeurd. Met dit programma wordt vooral ingezet op de werkgelegenheid in Brunssum en alle mensen laten meedoen aan de samenleving.

De vestiging van het themapark Nature Wonder World wordt gezien als de nieuwe economische ontwikkeling van Brunssum en de regio. De grootste uitdaging wordt dan de invoering van de gedecentraliseerde rijkstaken op het gebied van zorg en inkomen. Daarom zal de gemeenteraad er alles doen om die bezuiniging van rijkswege zo zacht mogelijk te laten landen in Brunssum.

Wethouders

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 23 april wordt dit coalitie programma aan de raad ter kennisname aangeboden. Daarna zullen vijf wethouders gekozen worden:

  • Eric Geurts, PvdA
  • Frank Joosten, VVD
  • Thomas Gelissen, CDA
  • Carolus de Rijck, BCD
  • Hugo Janssen, Lijst Borger.

De PvdA krijgt een volledige wethoudersfunctie. Alle andere wethouders hebben een parttime functie, wat in totaal 4,4 fte is.
De partijen hebben de intentie uitgesproken om de komende maanden een raad-programma te maken, waar alle fracties een bijdrage kunnen leveren.

 

Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers