Blog Merle: Toekomst met veel visie graag

Door Merle van Leusden-Brüning op 19 september 2018

Afgelopen maand zijn we met de hele raad ‘op cursus’ geweest. De komende maanden gaan we samen werken aan een stukje zelfreflectie. Hoe ga je met elkaar om in een vergadering en wat doe je als je het idee hebt in de knoop te zitten met je integriteit?
Hartstikke goed plan, want van een beetje zelfreflectie is nog nooit iemand slechter geworden.
Tijdens de avond werd dit door elke partij onderschreven.

Ja! Laten we denken aan Brunssum én aan de toekomst van Brunssum.

Ook de beloftes van partijen van de afgelopen verkiezingen vond ik geweldig. Samen vooruitkijken. Brunssum klaar maken voor de toekomst.
We kijken vooruit en we houden op met terugkijken. Finally!

En dat is precies de reden waarom ik mij verkiesbaar stelde. Het moest eens klaar zijn met het moddergooien, de verwijten over en weer en vooral het uit de sloot halen van hele vieze oude koeien. Afgelopen raadsvergadering – tijdens de behandeling van de Programmarapportage 2018* – waren de beloftes die naar elkaar waren gedaan toen de camera’s uit waren, ineens vergeten. De ene partij wees de ander wederom als schuldige aan voor tekorten. Een oud-wethouder werd verteld dat ie zijn werk niet had gedaan en zelfs de veelbesproken herindeling kwam nog eens ter sprake.

Toen mijn fractievoorzitter op het einde een opmerking maakte – dat we ‘toch wel moeten opletten dat we niet op de man af het debat voeren’ – werd daar met verbazing op gereageerd. Ook de burgemeester vond het wel mee vallen in dit debat. Ik trek de positieve conclusie dat men start met de zelfreflectie.

Ik ben nog kersvers, dus heb dat rugzakje met al het oud zeer van vorige periodes niet. Gelukkig houd ik me nog steeds liever bezig met onderwerpen die bijdragen aan de toekomst van Brunssum. Zo ben ik me aan het verdiepen in het minimabeleid en de resultaten wij kunnen boeken, zodat er minder kinderen in armoede opgroeien. Ik maak me hard voor het behoud van middelbaar onderwijs in Brunssum, heb hiervoor heel veel gesprekken met mensen met goede ideeën, houd een vinger aan de pols en volg de werkzaamheden van de wethouder positief-kritisch. Graag een toekomst met veel visie!

*De programmarapportage is bedoeld om, voordat er een begroting voor het nieuwe jaar komt, de afwijkingen bij te stellen van de eerste vijf maanden van het jaar.
Merle van Leusden-Brüning

Merle van Leusden-Brüning

Merle is jong, wereldwijs en vastberaden, maar ook bruisend en levendig. Ze heeft de afgelopen jaren een bak ervaring opgedaan in de Provincie. Ze is ambitieus en zal er alles aan doen om het positieve verschil te maken in Brunssum. Haar doel voor Brunssum: Merle wil graag dat er meer twintigers en dertigers in Brunssum

Meer over Merle van Leusden-Brüning