Betoog raadsvergadering 31 mei benoeming wethouders

Door Haico Offermans op 31 mei 2018

Voorzitter,

Ook wij zullen proberen het zo kort mogelijk te houden. Op de inhoud van het coalitieprogramma komen we immers volgende week pas terug. De Partij van de Arbeid Brunssum staat hier vanavond niet om dat wat voor sommigen een feestelijk moment is te vergallen. Een aantal verbazingen hadden wij echter wel. Verbaasd over de kandidaatstelling van de heer Palmen als wethouder zijn we niet – De heer Palmen zette immers zelf de deur op een kier door op de verkiezingsavond voor de camera’s te zeggen dat hij het zelf zou moeten doen als hij niemand kon vinden.

Des te teleurgestelder is PvdA Brunssum wel. De heer Palmen gaf immers meermaals zelf aan een nieuw wethouderschap niet te ambiëren. En dus kan zijn besluit om het toch te doen, niet anders gezien worden dan een keuze uit armoede. De grootste partij van Brunssum kan niemand anders vinden, die een wethouderspost voor de partij kan bekleden. Hij wilde niet… Maar hij moest wel. Is dat wel de juiste motivatie?

Voorzitter,

Maar het te benoemen college bestaat uit meer partijen dan BBB Lijst Palmen. Véél meer zelfs. Vanavond worden er maar liefst 5 wethouders benoemd. Het PAK hield vorige coalities de boodschap voor dat Brunssum ook met 3 wethouders bestuurd kan worden en levert er nu zelf 2 van de 5. Ik citeer de heer L’Espoir op 23 april 2014: “Voor ons had er minimaal 1 post bezuinigd kunnen worden. Elke wethouderspost is goed voor zo’n 100.000 euro.” En ik vervolg het citaat met: “Bij ons geldt nog steeds, eerst de mens, eerst de inhoud en niet het pluche.”

Voorzitter,

Aan ons hoeft de heer L’Espoir deze citaten niet uit te leggen, maar ik denk dat zijn kiezers snakken naar een uitleg.
Daarnaast heeft de heer L’Espoir ook gezegd dat de heer Palmen na de verkiezingen beter geen wethouder meer zou kunnen worden.
Wij worden door burgers, die ooit op het PAK gestemd hebben, benaderd met de vraag: “Waarom?” Misschien dat de desbetreffende kandidaat-wethouder daar op kan reageren naar zijn kiezers. Want schijnbaar was het pluche zo aantrekkelijk, dat in nog geen half jaar tijd de idealen opzij werden gezet.
“Burgers zijn het zat dat beloftes geen houdbaarheidsdatum meer kennen,” zo sprak de heer L’Espoir op 23 april 2014. Practice what you preach!

Datzelfde heeft kandidaat-wethouder Janssen verkondigd voor de camera’s.
“Laat het wethouderschap aan anderen over, meneer Palmen,” zei de heer Janssen.

Voorzitter,

Dezelfde vraag voor hem: Waarom is uw standpunt over de heer Palmen gewijzigd sinds oktober? Leg het niet per se aan ons uit. Maar vooral ook aan uw eigen kiezers bent u deze uitleg verschuldigd!
Ook is het te zot voor woorden dat we eerst de poppetjes kiezen vanavond, en volgende week pas inhoudelijk met elkaar spreken. Moet de inhoud niet leidend zijn? Is dat niet wat de toekomst van Brunssum nodig heeft? Gesprekken over inhoud en de toekomst van Brunssum en niet over poppetjes?

Want dat de inhoud op dit moment ondergeschikt is aan de poppetjes, mag ook blijken uit het feit dat de media vanavond al eerder uitgebreid is geïnformeerd. Terwijl de raad pas volgende week inhoudelijk kan spreken over het coalitie-akkoord, over de visie voor de komende 4 jaar voor ons Brunssum. Over het belangrijkste document van de komende 4 jaar voor Brunssum. Het mag toch duidelijk zijn dat het te gek voor woorden is dat we via de media met elkaar communiceren. En volgens mij deelt het PAK deze mening met ons, overigens.

Partij van de Arbeid Brunssum wenst het nieuwe College en de vanavond te benoemen wethouders en raadsleden veel succes. En wij gaan er vanuit dat, zoals u zelf in uw nog te bespreken coalitieprogramma benoemt, de raad aan zet is. We verheugen ons daarom al op de brede steun voor de plannen die de Partij van de Arbeid Brunssum ook deze periode weer in zal dienen.

Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans