7 maart 2017

Beter handhaven!

In de raadsvergadering van 7 maart 2017 werd er uitleg gegeven over de politie-inzet tijdens de carnaval bij een van onze horeca-gelegenheden. Wij waren als PvdA namelijk verrast over de hoeveelheid politie agenten die daarbij betrokken waren. Zeker gezien de aard van de overtredingen die er geconstateerd werden.

Wat was er aan vooraf gegaan?

De horeca gelegenheid had volgens onze Plaatselijke Verordening om 2 uur ’s nachts de poorten moeten sluiten. De horeca gelegenheid zelf dacht dat de sluitingstijd 3 uur in de nacht was. Er was sprake van een misverstand door een verwarrende brief vanuit de gemeente was de uitleg. Maar goed: veel politie om er voor te zorgen dat de gelegenheid om tijd dicht zou gaan en volgens de burgemeester om de orde te handhaven.

Als PvdA hebben wij de vraag gesteld waarom er voor gekozen is om in dit geval zoveel politie-inzet te genereren, terwijl onze burgers op zoveel andere momenten overlast ervaren waarop minder of niet lijkt te worden gehandhaafd. Dingen zoals parkeerproblematieken,  geluidsoverlast, verkeersovertredingen, dumpen van afval op plaatsen waar dat echt niet de bedoeling is, hondenpoep enz, enz, enz.

Handhaving lijkt zeer wispelturig. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wij zullen de vinger aan de pols houden om na te gaan dat er zorgvuldiger worden gehandhaafd. En dan op alle gebieden!

Petra Bolster

Raadslid PvdA Brunssum